• Bestuur- en commissieleden

  Hoofdbestuur:
  Hans van Scheijen - voorzitter
  Menno Schipper
  Jennet van Dijk 
  Marcel van Dijk
  Jarno Westenbrink- penningmeester
  Jeb Bijker

  Jeugdcommissie:

  Menno Schipper - voorzitter
  Vacant  - secretaresse
  Marjan Brand - algemeen lid
  Bram van den Heuvel - technische zaken
  Martijn Hoekman - algemeen lid
  Niels Vriend - algemeen lid
  Jeen Nijmeijer - technische zaken

  Sponsorcommissie:
  Jaap van der Niet - voorzitter
  Arjan Groen - secretaris
  Hans Katoele - penningmeester
  Henk de Vries - vormgever
  Anton Bijker - algemeen lid
  Lucas Bijker - algemeen lid 

  Technische zaken:
  Marcel van Dijk - technische zaken

  Wedstrijdsecretariaat:
  Jeb Bijker - wedstrijdsecretariaat

  Ledenadministratie:
  Fijgje Bos-Oosterhuis - ledenadministratie