• Afmelden als lid van SVN'69 dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. E-mail: ledenadministratie@svn69.nl. Mondelinge of telefonische afmelding wordt niet geaccepteerd om discussie te voorkomen. Er wordt altijd een bevestiging van afmelding verzonden per mail door de ledenadministratie.

    Let op: Afmelden als lid van SVN’69 dient vóór 30 juni te geschieden, anders is over het nieuwe seizoen weer contributie verschuldigd. Midden in het seizoen afmelden betekent dat de contributie verplichting blijft bestaan tot 30 juni van dat jaar. Voor de “kabouters” geldt deze verplichting voor twee kwartalen.