• Vertrouwenscontactpersoon

  Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (de sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of vraag. Zij biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert ze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen. 

  De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kan je informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het centrumveiligesport.nl van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, seksuele intimidatie en misbruik. 

  VERTROUWENSCONTACTPERSOON BIJ SVN'69 

  Binnen een sportvereniging zijn de scheidingslijnen vaak dun. Bewust of onbewust kunnen er situaties ontstaan waar leden zich ongemakkelijk bij voelen. En sommige situaties zijn nu eenmaal ook moeilijk bespreekbaar; denk hierbij aan onderwerpen als pesten, seksuele intimidatie of criminaliteit. Het kan dan prettig zijn wanneer je terecht kan bij de vertrouwenscontactpersoon. De VCP kan een luisterend oor zijn en helpen bij het zoeken naar een oplossing. 

  Voor alle leden van SVN'69 is de vertrouwenscontactpersoon bereikbaar. Je kunt contact met haar opnemen over persoonlijke dilemma’s, vervelende ervaringen of andere afwijkingen van de omgangsregels, waarden en normen binnen onze vereniging. Ook kun je bij haar terecht om overtredingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie te melden. Gesprekken met een VCP zijn altijd vertrouwelijk. De contactgegevens van de vertrouwenscontactpersoon staan onderaan. 

  WAT IS CENTRUM VEILIGE SPORT NOC*NSF 

  Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Centrum Veilige Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten. 

  Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken hierboven genoemd. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal wordt gedaan. 

  MELDEN BUITEN DE SPORT 

  Melden buiten de sport kan bij de politie en het Openbaar Ministerie. Daarnaast kunnen verschillende hulpverleners vertrouwelijk benaderd worden, zoals Centrum Seksueel Geweld, de huisarts, de GGD, Slachtofferhulp Nederland, Veilig Thuis en Centrum Veilige Sport. Met deze laatste partij kun je ook via de chat anoniem contact zoeken buiten kantooruren. 

  GEGEVENS VERTROUWENSCONTACTPERSOON SVN‘69 

  Binnen SVN’69 is Marloes Jobing op dit moment de vertrouwenscontactpersoon. Zij zal binnen onze vereniging jou adviseren welke stappen je kunt nemen om eventueel geschikte hulp te krijgen bij jouw vraag of klacht. Je kunt haar bereiken via vertrouwenspersoon@SVN69.nl  

 •