• Het ontstaan van de vereniging in een notendop

  Op 30 januari 1969 werd Sport Vereniging Nijeveen’69 opgericht. Dat dit niet zonder slag of stoot even geregeld kon worden blijkt wel uit het volgende. Zoals bij vele verenigingen in den lande werd vroeger, als men wilde voetballen een boer gevraagd of hij een stuk weiland beschikbaar wilde stellen. Vaak kon dat wel, even twee doelen in elkaar zetten, vaak zonder netten omdat de financiële middelen ontbraken. Omkleden in de stal of schuur en met de zelf meegebrachte schoppen de koeienvlaaien zo goed mogelijk van het veld (nou ja "veld") verwijderen. Zo werden er vriendschappelijk wedstrijden gespeeld en getraind op een veld waar nu het Griftestuk is.

  In 1961 was er al de intentie om in Nijeveen een voetbalvereniging op te richten. B en W komen in 1963 met een begroting van 70.000 gulden om dit te realiseren. Twee jaar later is deze begroting door o.a. de provincie, gemeente en de uitvoerder N.V. Grontmij geraamd op 186.633,71 gulden. Daar kwam nog eens bijna 10.000 gulden bij omdat de afmeting van het speelveld te klein was om officiële wedstrijden te spelen. Zo ziet u dat kostenramingen en daadwerkelijke kosten en overschrijdingen hiervan van alle tijden is. De heren van het eerste uur en initiatiefnemer: B.J. Gerrits, W. Brinkers en R. Oosting stelden op 30 januari 1969 het eerste voorlopige bestuur samen. Naast de drie oprichters werden ook de heren G. Smit en H. Hofman hieraan toegevoegd. Het aantal leden dat zich tijdens deze vergadering in de Schalle opgaf als lid was 35 personen. Een dag later waren dit al 50 actieve spelers, en in de Meppeler Courant van een week later, stond er al een aantal van 70.

  KONINKLIJKE GOEDKEURING
  Om toegelaten te worden tot de KNVB was er ook een koninklijke goedkeuring nodig, vergezeld van rechtspersonen en statuten en huishoudelijk regelement. Op 4 juni 1969 werd de goedkeuring bij koninklijk besluit verleend, kosten hiervan 45 cent. En daarom mochten wij vanaf augustus 1969 deelnemen aan de competitie veldvoetbal afdeling Zwolle. Omdat er veel materiaal moest worden aangeschaft werd er een huis-aan-huis inzameling gehouden met een opbrengst van ruim 1.600 gulden, voor toendertijd een hoog bedrag. Ook de gemeente Nijeveen stelde een krediet beschikbaar van 12.700 gulden. Daar de kostenraming 18.000 gulden was konden wij bijna schuldenvrij starten.

  TUSSENBOERSLANDEN
  Ondertussen was men al geruime tijd bezig om het nieuwe sportveld aan te leggen aan de Tussenboersweg. De verenigingen die gebruik moesten gaan maken van dit sportcomplex waren de voetbalvereniging SVN’69, korfbalvereniging DOS’46, Gymnastiekvereniging Nijeveen en volleybalvereniging NVC. Op 21 juni 1969 werd het sportcomplex officieel geopend door de toenmalige burgemeester de heer D. Haitsma, waarbij hij een bal door een korf wierp en deze vervolgens door een papieren schutting schoot. Er vonden die dag door de vier verenigingen vele activiteiten plaats, waaronder een voetbalwedstrijd tussen SVN’69 en FDS uit Havelteberg. Waarschijnlijk is daar de onderlinge vete tussen SVN’69 en FDS ontstaan, de gasten wonnen namelijk met 5-7. Maar het belangrijkste was uiteraard dat het complex in gebruik kon worden genomen en wij met zes elftallen deel konden gaan nemen aan de competitie. In oktober 1969 mocht de jeugd van Nijeveen een naam bedenken voor het nieuwe sportcomplex. Uit een zevental te kiezen namen kwam als meest gekozen naam "Tussenboerslanden" uit de bus.

  Tekst: Hans van Velzen uit jubileumgids 50 jaar