• Wanneer je binnen 3 jaar nadat je lid bent geweest of nog lid bent en naar een andere voetbalvereniging wilt, is een overschrijving noodzakelijk.

  Overschrijven naar een andere vereniging kan alleen aan het einde van het seizoen geschieden (voor 15 juni), zodat aan het begin van het nieuwe seizoen bij de nieuwe vereniging kan worden gespeeld. Overplaatsingen i.v.m. verhuizingen is ten allen tijde mogelijk mits de nieuwe woonplaats buiten een straal van 15 km van Nijeveen ligt.
  Uitzonderingen zijn mogelijk, indien beide verenigingen akkoord zijn.
  Tussentijds overschrijven is ook mogelijk indien voldaan wordt aan de juiste dispensatievoorwaarden.
  Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in A-cat en B-cat.

  Overschrijving van de oude naar de nieuwe vereniging:

  Er dient een aanmelding te geschieden bij de nieuwe vereniging en een afmelding bij de oude vereniging.
  De overschrijving zal, indien zonder blokkades, door de KNVB worden goedgekeurd.

  Heb je nog vragen, stuur gerust een e-mail naar de ledenadministratie: ledenadministratie@svn69.nl