• Contributie 2023-2024          
             
             
    Seizoen     Seizoen  
    2023-2024     2022-2023  
    Jaar Kwartaal   Jaar Kwartaal
  Tot 5 jaar Geen Geen   Geen Geen
  5 t/m 6 jaar € 82,40   € 20,60     € 78,40   € 19,60 
  7 t/m 9 jaar € 135,20   € 33,80     € 128,80   € 32,20 
  10 t/m 13 jaar € 182,80   € 45,70     € 174,00   € 43,50 
  14 t/m 17 jaar € 212,80   € 53,20     € 202,80   € 50,70 
  18 jaar en ouder € 248,40   € 62,10     € 236,60   € 59,15 
  Recreatie zaal € 158,00   € 39,50     € 150,60   € 37,65 
  Recreatie veld € 114,80   € 28,70     € 109,20   € 27,30 

  Besproken en definitief vastgesteld tijdens de ALV op 22 november 2023

   

  Jaarcontributie wordt geïncasseerd per kwartaal. 

   

  • september: de periode 1 juli t/m 30 september 

  • december: de periode 1 oktober t/m 31 december

  • maart: de periode 1 januari t/m 31 maart

  • juni: de periode 1 april t/m 30 juni 

   

  De contributie verplichting geldt vanaf de inschrijving tot het einde van het lopende verenigingsjaar t/m 30 juni. 

  Opzeggen vóór 10 juni einde lopende seizoen. Opzeggen tijdens het seizoen houdt in dat de contributie verschuldigd blijft. De contributie verplichting t/m 6 jaar geldt voor minimaal twee kwartalen. 

  Opzeggen dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren bij de ledenadministratie; ledenadministratie@svn69.nl Mondeling of telefonisch wordt niet geaccepteerd. 

  Vragen over de geïncasseerde contributie naar: penningmeester@svn69.nl 

 • Wil je wel graag voetballen maar hebben je ouders (even) wat minder te besteden? Kindsupport Meppel helpt!
   
  Binnen Kindsupport Meppel werken verschillende partijen samen om ervoor te zorgen dat alle kinderen van 0 tot 21 jaar mee kunnen doen met binnen- en buitenschoolse activiteiten.
   
  Meer informatie vind je op www.kindsupportmeppel.nl