• Voorstellen: nieuwe consul Henk Bijker

  Even voorstellen:

  Henk Bijker volgt Dinus Foekens op als de nieuwe verenigingsconsul (oefen)wedstrijden en trainingen van SVN'69.

  Als consul zal Henk de speelvelden beoordelen op bespeelbaarheid als er sprake is van een (oefen)wedstrijd of bij trainingen. Ook informeert hij de thuisspelende en bezoekende vereniging(en), scheidsrechter(s) en eventuele assistent-scheidsrechters bij afkeuringen.

  De keuring heeft tot doel, onder de heersende weers- en terreinomstandigheden, de geschiktheid van een speelveld te bepalen voor het spelen van voetbalwedstrijden. Dit in het belang van een sportief en vlot verloop van de competities, het voorkomen van ongewenste (reis)kosten en het beperken van schade aan de terreinen.

  Bij de keuring wordt rekening gehouden met een aantal factoren die van invloed zijn op de bespeelbaarheid van een terrein, zoals:

  1. de actuele terreingesteldheid (onderhoudstoestand);
  2. voorbije, heersende en komende weersomstandigheden;
  3. het jaargetijde (najaar, winter, voorjaar of zomer);
  4. het aantal gespeelde en nog te spelen wedstrijden (gebruiksintensiteit).

  Vanwege de wisselvalligheid van deze factoren vindt een keuring uitsluitend op de dag van de wedstrijd of training plaats. Om het risico van een onjuiste beslissing verder te verkleinen, gaat de voorkeur uit naar het zo kort mogelijk voor het tijdstip van spelen en trainen keuren van het speelveld. Uitgangspunt is een oordeel te vormen over de mogelijke gevolgen van bespeling op korte als middellange termijn. Er kan ook sprake zijn van weersomstandigheden waarbij het veld bespeelbaar kan zijn en toch tot afgelasting wordt besloten zoals regen, onweer, storm, mist. Ook dit wordt zo kort mogelijk voor het tijdstip van spelen en trainen bepaald. Uiteraard worden alle trainers en leiders hierover zo snel mogelijk ingelicht.

  Overigens behoudt Harry van Dijk deze consul functie binnen onze vereniging namens de KNVB bij officiele wedstrijden.