• Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering. Save the date!

    Voor woensdag 14 november 2018  wil het bestuur van SVN'69 u allen graag uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). 

    De ledenvergadering is er voor alle leden van onze verenging. We willen alle leden dan ook betrekken op hetgeen er zich afspeelt binnen de club. Dat kan op diverse manieren, maar de ALV (Algemene Leden Vergadering) is daarvan het meest direct en algemeen. 

    We zien een ieder dan ook graag op woensdag 14 november 2018, aanvang 20:00 uur in de kantine van ons clubhuis op Sportpark Tussenboerslanden.