• VEEL "GEEL EN ROOD" IN CLUBGEBOUW "SC ROUVEEN".


  Gelukkig werden deze kaarten niet gegeven in officiële wedstrijden. Gisteravond kwam
  scheidsrechter betaald voetbal Jochem Kamphuis op uitnodiging van een aantal regioclubs naar
  Rouveen om aan een veertigtal personen een presentatie te houden omtrent het leiding geven aan
  wedstrijden en de te hanteren spelregels.
  Er werden meerdere spelsituaties getoond, waarbij aan de deelnemers gevraagd werd hoe die als
  scheidsrechter zouden reageren op de getoonde situaties. De deelnemers kwamen alle uit de regio.
  Naast de rouveense afvaardiging waren van de omliggende verenigingen SC Genemuiden, SVN’69, VV
  Staphorst, MSC en SV DESZ ook personen aanwezig. De KNVB was vertegenwoordigd door Thijs
  Roozeboom en Jennet van Dijk. Ook was een afvaardiging van de SMO-Meppel aanwezig.
  Na afloop kon worden vastgesteld, dat het een erg nuttige bijeenkomst was. Veel nieuwe
  gezichtspunten zullen in de komende weken zeker worden toegepast. Hoe kan en dient een
  scheidsrechter zich in diverse spelsituaties op te treden? Wanneer geeft je geel of rood? En zo
  werden vele vragen deskundig beantwoord door Jochem Kamphuis.

  Fotoverslag