• Met ingang van zondag 28 november gelden onderstaande corona-maatregelen bij SVN’69.

   

  Wij verzoeken een ieder om zich aan onderstaande maatregelen te houden en vragen ieders medewerking en begrip, ook richting onze vrijwilligers!

   

  Algemeen:

  · heb je corona-gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;

  · ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

  · was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;

  · schud geen handen;

  · neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

  · houd buiten het sporten om 1,5 meter afstand.

   

  Sportpark:

  · Het sportpark is tussen 17.00 uur en 05.00 uur gesloten.

   

  Publiek/kantine:

  · publiek is niet toegestaan op het sportpark bij trainingen en wedstrijden, dit geldt dus zowel voor de velden als voor de kantine. De kantine is na de laatste seniorenwedstrijd geopend voor publiek;

  · rij-ouders van uitspelende teams gelden niet als publiek en zijn derhalve wel toegestaan bij wedstrijden en (met coronatoegangsbewijs) in de kantine (wij roepen op om het aantal rij-ouders tot een minimum te beperken);

  · Sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit, worden daarna (zolang er wedstrijden zijn) publiek en vallen onder bovengenoemde maatregelen;

  · De kantine is, zoals het gehele sportpark, tussen 17.00 uur en 05.00 uur gesloten.

   

  Coronatoegangsbewijs (CTB):

  · bij sporten in binnensportlocaties is er voor sporters (vanaf 18 jaar) een CTB vereist;

  · bij sporten op buitensportlocaties is geen CTB vereist;

  · voor het betreden van de binnenruimtes van buitensportlocaties (zoals kleedkamer, toilet, bestuurskamer en kantine) en het buitenterras is er (vanaf 18 jaar) een CTB vereist;

  · er geldt een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig zijn. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, arbitrage en alle vrijwilligers.

   

  Mondkapjes:

  · in ruimten waar u een CTB nodig heeft, is het dragen van een mondkapje verplicht als u zich gaat verplaatsen;

  · een mondkapje is verplicht (vanaf 13 jaar) in het professioneel personenvervoer (zoals touringcars)

  · een mondkapje is niet verplicht in de auto. Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten, wordt wel geadviseerd een mondkapje te dragen.

   

  Bedankt voor uw medewerking,

   

  Bestuur SVN’69