• Toekenning bijdrage aanjaagbudget & dorpsregeling 2018

    Als bestuur zijn wij verheugd met het besluit van het College B&W van de Gemeente Meppel dat zij het advies van de aanjaagcommissie hebben overgenomen en een bijdrage van € 20.000,- aan onze vereniging hebben toegekend! Deze aanvraag voor een bijdrage uit het budget maatschappelijke initiatieven voor het jaar 2018 had als onderwerp "SVN’69 duurzaam & energiezuinig" Het bestuur heeft om een bijdrage gevraagd om de accommodatie energiezuiniger te maken. Hierdoor kan onder andere de contributie laag blijven en kunnen zoveel mogelijk leden deel uit blijven maken van onze vereniging.  Naast een bijdrage vanuit het budget maatschappelijke initiatieven van € 10.000,- wordt er eenzelfde bedrag van €10.000 euro toegekend vanuit de provinciale regeling Dorpsinitiatieven.

    Als vereniging zijn we steeds op zoek naar mogelijkheden om onze accommodatie duurzamer te laten functioneren, met mede als doel de energiekosten te verminderen. We hebben daarom ook een energiescan laten uitvoeren en de uitkomst hiervan was dat er op een aantal gebieden inderdaad verbeteringen mogelijk zijn om energie te besparen. Onder andere zijn er aanbevelingen gedaan voor het vervangen van verouderde apparatuur en verlichting. We zijn hier inmiddels ook al mee gestart, maar deze bijdrage levert een enorme stimulans voor ons project "SVN’69 duurzaam & energiezuinig"!

    Dit jaar (2018) ontvangen 25 initiatieven een bijdrage uit het aanjaagbudget maatschappelijke iniatieven. In totaal verdeelt het college een aanjaagbudget van € 188.899,- over deze 25 initiatieven en €26.920,- uit de provinciale Regeling Dorpsinitiatieven. Het college neemt hiermee het advies van de aanjaagcommissie over. Of het aanjaagbudget in de komende collegeperiode ook een vervolg krijgt is een keuze voor het nieuwe college, maar vanuit SVN’69 onderschrijven dit van harte!

    Meedoen aan het project "SVN’69 duurzaam en energiezuinig" kan via de volgende URL: https://www.svn69.nl/wp-content/uploads/svn69/2018/02/Zonnepanelen-Inschrijfformulier.pdf