• Aanmelden lidmaatschap SVN'69

  Onderwerp:

  Achternaam:

  Voorna(a)men:

  Roepnaam:

  Geslacht:
  Man / jongen
  Vrouw / meisje

  Geboortedatum:

  Geboorteplaats:

  Straatnaam en huisnummer (+ toevoeging):

  Postcode:

  Woonplaats:

  Telefoonnummer:

  Mobiel nummer:

  Email adres:

  Ondergetekende kiest lidmaatschap voor:
  Jeugd
  Senioren heren veld
  Senioren dames veld
  Senioren zaal
  40+
  Steunend lid

  Als lid of ouder van het jeugdlid kan en wil ik vrijwilligerswerk doen in de vorm van:
  Training geven
  Team leiden
  Organisatorische taken
  Ondersteuning bij activiteiten
  Onderhoud gebouwen / technische installaties

  IBAN nummer:

  Ten name van:

  Kopie van een geldig legitimatiebewijs:


  Nummer legitimatie (ID, rijbewijs of paspoort):

  Akkoord lidmaatschap en machtiging incasso voor contributie:

  Ja, ondergetekende wenst lid te worden van de voetbalvereniging SVN'69, en machtigt SVN'69 tot het einde van het lopende seizoen de jaarcontributie en persoonlijke financiële verplichtingen per kwartaal te incasseren. Het is ondergetekende bekend dat vóór 1 juni van elk voetbalseizoen het lidmaatschap beëindigd kan worden, door schriftelijke of per mail op te zeggen bij de ledenadministratie.

  Plaats aanmelding:

  Datum aanmelding:

  Handtekening:  Naam:

  Let op:
  1. Ben je jonger dan 18 jaar, dan is een handtekening van een ouder/verzorger nodig
  2. Ben je ouder dan 10 jaar, dan is een recente (digitale) pasfoto verplicht
  (meesturen als bijlage).

  Wat leuk dat je lid word!

  Dit (ondertekende) formulier, kopie ID en een recente pasfoto verzenden: