• SVN'69 maakt zich klaar voor een rookvrije generatie

    Over een aantal weken is het sportcomplex van SVN'69 rookvrij. Dat wil zeggen tijdens de jeugdtrainingen en op zaterdagen van 7.30 uur tot 12.00 uur, als de jeugd onder de achttien actief is op de velden van Sportpark Tussenboerslanden.

    Het besluit om rookvrije uren in te voeren ten behoeve van de jongste voetballers is genomen op de Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden op 14 november 2018 j.l. Binnen in onze sportaccommodatie geldt al langere tijd een rookverbod. Sindsdien is er buiten een rookhok. Tijdens de ALV is besloten dat het gedoogd is wel te roken in het rookhok, maar dat de deur van het rookhok wel verplaatst zal worden.

    Het rookverbod gaat in op 1 januari 2019. De vereniging heeft bewust voor dit moment gekozen omdat veel mensen vanaf januari weer zullen stoppen met roken. Samen sta je altijd sterker. Voorzitter Jaap van der Niet vindt het eigenlijk hartstikke logisch. "Roken heeft invloed op de hele omgeving. We willen als voetbalvereniging uitstralen dat gezondheid belangrijk is voor ons. Daarnaast voelen we de verantwoordelijkheid om voor onze jonge spelers het goede voorbeeld te geven. Niet in aanraking laten komen met sigaretten is dan ook een goede stap".

    Via landelijke campagnes is er veel aandacht voor het verminderen van het aantal plekken waar roken is toegestaan en rookvrije sportcomplexen. Het bestuur van SVN'69 is wel realistisch: Voor de andere dagen zijn er vooralsnog geen concrete plannen. Een volledig rookvrij sportpark moet wel te handhaven zijn, maar zal rustig en gefaseerd ingevoerd worden. Ouders, trainers en begeleiders worden opgeroepen om buiten de rookvrije uren niet tot zo min mogelijk te roken op het sportcomplex. Goed voorbeeld doet hopelijk ook goed volgen.