• Steeds meer Nederlanders voor een rookvrije sportvereniging!

    Weet u het nog en houdt u zich ook al aan deze gemaakte afspraak? Sinds 1 januari 2019 is het sportcomplex van SVN'69 rookvrij. Dat wil zeggen tijdens de jeugdtrainingen en op zaterdagen van 7.30 uur tot 12.00 uur, als de jeugd onder de achttien actief is op de velden van Sportpark Tussenboerslanden.

    Het besluit om rookvrije uren in te voeren ten behoeve van de jongste voetballers is genomen op de Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden op 14 november 2018 j.l. Binnen in onze sportaccommodatie geldt al langere tijd een rookverbod. Sindsdien is er buiten een rookhok. Tijdens de ALV is besloten dat het gedoogd is wel te roken in het rookhok, maar dat de deur van het rookhok wel verplaatst zal worden. Inmiddels hangen er onder andere bij de ingang rookvrije borden. Niet alleen voor de leden zichtbaar, maar ook voor onze toeschouwers en tegenstanders.

    “Een rookvrije omgeving voor kinderen steeds vanzelfsprekender.”

    Om kinderen te beschermen tegen sigarettenrook zijn steeds meer Nederlanders voorstander van het rookvrij maken van sportverenigingen. Door de plekken waar juist veel kinderen komen rookvrij te maken, worden kinderen niet alleen beschermd tegen de schadelijke gevolgen van (mee)roken, maar komen ze ook minder in de verleiding om zelf te gaan roken. Inmiddels zijn in Nederland honderden voetbalverenigingen rookvrij. Uit onderzoek blijkt dat zien roken, doet roken. Elke week raken nog honderden kinderen verslaafd aan roken in Nederland. Ruim de helft van de mensen die blijft roken, sterft aan de gevolgen daarvan. Jaarlijks zijn dat 20.000 tabaksdoden en enkele duizenden doden door meeroken.