• Op woensdag 22 november heten wij alle leden welkom voor de algemene ledenvergadering. Dit is het moment om met alle leden het jaar te evalueren, belangrijke zaken te bespreken en besluiten te nemen voor de toekomst.

    Het bestuur ziet jullie graag op 22 november om 20.00 uur in de kantine!