• De Privacyverklaring van SVN ’69

  Onze wereld wordt steeds digitaler (internet). Naast heel veel voordelen zitten er ook nadelen aan! Denk aan z.g. ‘hacks’ en identiteitsdiefstal. Ieder mens, iedere verenigingslid, stichtingsmedewerker en iedere medewerker van een (branche-)organisatie heeft het recht dat er met zijn/haar persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan. Jij als privépersoon staat met allerlei soorten persoonsgegevens opgeslagen in honderden databestanden, zelfs zonder dat je daar erg in hebt. Misbruik ligt dus op de loer.

  Het gaat heel ver?? bijvoorbeeld ook om gegevens die je internet/tv-provider van je vastlegt (waar kijkt hij naar en hoe lang?), het gaat ook om camera’s die je volgen in een winkelstraat, je data via zoekmachines, wifi, gebruik van app’s. Data te over die ook nog eens verhandeld kunnen worden, zonder dat je er weet van hebt. Dit is niet alleen een Nederlands probleem, het is EU-breed. Daar is nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een Europese verordening, nieuw beleid op gemaakt. Deze wet is per 25 mei 2018 ingegaan.

  En wat doet SVN’69 daarmee? SVN’69 heeft een PRIVACYVERKLARING opgenomen op de website. Daarin vind je onder andere het antwoord op de vraag wat de ledenadministrateur vastlegt en voor hoelang.

   

  Veel gestelde vragen:

   

  Waarom heeft SVN’69 jouw persoonsgegevens nodig?
  SVN’69 verwerkt jouw gegevens om met jou in contact te komen als je daar om verzoekt of als dit nodig is vanuit de vereniging. Daarnaast kunnen jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst, namelijk lid worden van SVN’69 en de KNVB en kunnen voetballen in competitie-/bekerwedstrijden. De KNVB heeft overigens zijn eigen privacyverklaring voor de gegevens die zij van jou bewaren!

   

   Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?
   SVN’69 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor    deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

   

  Worden jouw persoonsgegevens gedeeld met anderen?
  SVN’69 verstrekt alleen persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als het nodig is voor de uitvoering van een met jou afgesloten contract.

   

  Jouw persoonsgegevens aanpassen, inzien of verwijderen
  Je hebt te allen tijde het recht om persoonsgegevens aan te passen, in te zien of te verwijderen. Je kunt hiervoor een verzoek indienen via secretariaat@svn69.nl. SVN’69 zal uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek reageren.

   

  Beveiliging van de ledenadministratie 
  SVN’69 vindt de bescherming van jouw persoonsgegevens van groot belang en neemt maatregelen om misbruik of verlies tegen te gaan. De digitale ledenadministratie van SVN’69 is door een beperkt aantal personen inzichtelijk (beveiligd met een inlognaam, wachtwoord en code), namelijk de personen die er uit hoofde van hun functie iets mee moeten (ledenadministrateur (aan-/afmelden, wijzigen), penningmeester (innen contributie), leider/trainer (mail-/appgroep, telefoonnummer), Technische Commissie (indelen teams en opgeven teams bij de KNVB).

  Mocht je de indruk hebben dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw gegevens neem dan contact op via secretariaat@svn69.nl. Dat kun je ook doen als je meer informatie wil hebben over de beveiliging van de door SVN’69 verzamelde persoonsgegevens.