• Enige tijd geleden heeft het bestuur aan de leden van SVN’69 een tweetal vragen voorgelegd.

  • De aanschaf van units ter vervanging van de overjarige containers

  • Het voornemen om met de voetbalclub Oranje-Zwart in gesprek te gaan over samenwerking.

  Beide voorstellen hebben op uw instemming kunnen rekenen. Waarvoor natuurlijk hartelijk dank. Met deze brief wil ik, namens het hoofdbestuur, de leden op de hoogte brengen van de verschillende acties die daarna door het bestuur zijn ondernomen. Verder wil ik namens het bestuur nog een aantal ontwikkelingen met u delen.

  Aanschaf units ter vervanging containers

  De opdracht voor de aanschaf van units als vervanging van de containers is voortvarend ter hand genomen. Met een aantal leden van de onderhoudsploeg zijn we naar Staphorst gereden om een bezoek te brengen aan de firma Klein. Daar hebben we een aantal units uitgezocht en voor een goede prijs kunnen kopen. De kwaliteit van de units is zeer goed. Dit betekent dat de basis voor de vervanging van de containers is geregeld. Vervolgens was het noodzakelijk om een omgevingsvergunning aan te vragen voor de plaatsing van de units. Deze aanvraag is enige tijd geleden naar de gemeente verzonden. Omdat de units op zgn. stempels worden geplaatst is het mogelijk (indien dit noodzakelijk blijkt) de plek van plaatsing aan te passen. We plaatsen een unit nabij de kantine en een aantal units aan de andere kant van het kleedkamergebouw. We gaan nu een afspraak maken om de containers leeg te halen en de inhoud uit te zoeken. Door de jaren heen hebben we veel materiaal verzameld waarvan de kwaliteit inmiddels slecht is, mede als gevolg van de luchtvochtigheid in de containers (containers zijn deels lek). Als de vergunning binnen is maken we een afspraak om te plaatsen. Het vervoer van Staphorst naar Nijeveen hebben we geregeld in de koop. Als de units geplaatst zijn moet o.a. nog elektra naar de units worden aangelegd. Ook zullen de units in de kleur van SVN’69 geschilderd worden. Met deze aankoop hebben we voor 20 jaar een goede oplossing. Met enkele sponsors spreken we over de verkoop van de containers. We gaan ervan uit dat de units voor de zomer in gebruik genomen kunnen worden

  Gesprek met voetbalvereniging Oranje-Zwart

  Een eerste gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden en een vervolggesprek is afgesproken. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

  Beregeningspomp voor de voetbalvelden van SVN’69 niet meer te repareren.

  In de afgelopen jaren heeft SVN’69 veel tijd en geld gestoken in het onderhouden van de beregeningspomp t.b.v. de velden. Verschillende bedrijven waren bereid om tegen beperkte kosten de pomp te repareren. De pomp, inmiddels 30 jaar oud, ooit cadeau gekregen van gemeente Nijeveen, heeft het begeven. Kosten voor een nieuwe pomp € 17.000,00. Samen met de oud-voorzitter Jaap van der Niet heb ik een gesprek met de wethouder van de gemeente Meppel gevoerd. De afspraak van 30 jaar geleden zou SVN’69 verplichten om zelf een nieuwe pomp aan te schaffen. Tijdens het gesprek werd de afspraak gemaakt om de overeenkomsten met de andere voetbalverenigingen na te lopen. Stelling was dat alle verengingen op eenzelfde manier ondersteunt zouden moeten worden. Die inventarisatie leverde het bewijs dat de andere voetbalverengingen niet verantwoordelijk waren voor de beregeningspomp ook niet voor het onderhoud. Meppel heeft nu het besluit genomen om de pomp van SVN’69 te vervangen. SVN’69 heeft de voorkeur dat dit geregeld wordt door ondernemers uit Nijeveen. De komende weken zal verder contact gezocht worden met gemeente en ondernemers zodat de aanschaf gestart kan worden. Belangrijk om dit voortvarend te doen omdat de zomerperiode in aantocht is en velden dan voldoende besproeit moeten kunnen worden om uitdroging te voorkomen.

  Nieuwjaarsreceptie SVN’69

  Op 16 April 2022 organiseert SVN’69 haar uitgestelde nieuwjaarsreceptie in de kantine vanaf 17.00 uur. We hopen u dan te mogen ontmoeten en gezien de nieuwe regels kunnen we dat doen zonder mondkapje.

  Acties voor Oekraïne

  In de afgelopen weken is in Nederland en dus ook in Meppel een toenemende behoefte ontstaan om de burgers van Oekraïne te ondersteunen door o.a. slaapplaatsen aan te bieden. Daarbij is uitgesproken dat het van belang is om dit in gezamenlijkheid te doen waarbij de gemeente de regievoerder is. Immers we weten niet voor hoelang deze oplossing nodig is en welke behoeften de burgers uit Oekraïne hebben. Het gaat om slaapplaatsen, kleding, gezondheidszorg, scholing etc. Door de krachten te bundelen bereiken we meer maar zijn we ook in staat voor langere tijd oplossingen te bieden.

  Extra aandacht

  SVN’69 sluit zich natuurlijk aan bij de acties in het dorp en wil de opbrengsten van verschillende activiteiten aanbieden ter ondersteuning van de noodzakelijke voorzieningen. Zo zal de opbrengst van de verloting die gehouden wordt tijdens de wedstrijd van ons 1e elftal op 12 maart 2022 ten goede komen aan de vluchtelingen uit de Oekraïne. En in onze kantine stond een “spaarpot” voor de vluchtelingen. Dit is een actie die beheerd word door ons lid: Jinne Visser uit Nijeveen. Wij helpen hem natuurlijk graag. Verder roept SVN’69 haar leden op om de speciale actievlag te bestellen zodat we in Nijeveen, door het hijsen van de vlaggen, uitstralen dat we meeleven met de Oekraïners. Deze vlaggen zijn te bestellen via: www.nijeveenhelpt.nl De opbrengst gaat uiteraard naar de vluchtelingen uit de Oekraïne. Houd onze sociale media kanalen en website www.svn69.nl in de gaten voor deze actie, vervolgacties en al het laatste nieuws!

  Hans van Scheijen

  Voorzitter SVN’69