• Lidmaatschap en contributie

 • Aanmelden

  Aanmelden bij SVN’69 kan via het aanmeldingsformulier. Het formulier wordt verzonden naar de ledenadministratie. Wanneer de aanmelding verwerkt is, wordt via mail een bevestiging toegezonden.

  Het aanmeldformulie vindt je rechtsboven op deze pagina, vul deze in, en verzend deze. 

  Let op: Wanneer binnen 3 jaar nadat je lid bent geweest of nog lid bent en naar een andere voetbalvereniging wilt, is een overschrijving noodzakelijk en dient er een overschrijving aangevraagd te worden.

  De werkwijze is te vinden onder het kopje overschrijven, op deze pagina.

  Vanaf de leeftijd van 10 jaar moet een recente (digitale) pasfoto worden ingeleverd (via mail naar: ledenadministratie@svn69.nl) zodat er een digitale spelerspas wordt gegeneerd en de speler speelgerechtigd is. Dit is verplicht gesteld door de KNVB. Zonder spelerspas mag niet in wedstrijdverband worden gevoetbald.


  Vanaf 14 jaar dient tevens een kopie van het legitimatiebewijs ingeleverd te worden bij de ledenadministratie, via email.

 • Contributie

  Contributie bedragen voor het seizoen 2018-2019 lees in je in DIT DOCUMENT.

  Let op:
  Aanmelden (van uw kind) kan via het aanmeldformulier op deze pagina of  (voor een afmelding) stuur een email naar: ledenadministratie@svn69.nl

  Harry Kicken
  Penningmeester SVN’69   

 • Afmelden

  Afmelden als lid van SVN'69 dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. E-mail: ledenadministratie@svn69.nl. Mondelinge of telefonische afmelding wordt niet geaccepteerd om discussie te voorkomen. Er wordt altijd een bevestiging van afmelding verzonden per mail door de ledenadministratie.

  Let op: Afmelden als lid van SVN’69 dient vóór 30 juni te geschieden, anders is over het nieuwe seizoen weer contributie verschuldigd. Midden in het seizoen afmelden betekent dat de contributie verplichting blijft bestaan tot 30 juni van dat jaar. Voor de “kabouters” geldt deze verplichting voor twee kwartalen.

 • Overschrijven

  Wanneer je binnen 3 jaar nadat je lid bent geweest of nog lid bent en naar een andere voetbalvereniging wilt, is een overschrijving noodzakelijk.

  Overschrijven naar een andere vereniging kan alleen aan het einde van het seizoen geschieden (voor 15 juni), zodat aan het begin van het nieuwe seizoen bij de nieuwe vereniging kan worden gespeeld. Overplaatsingen i.v.m. verhuizingen is ten allen tijde mogelijk mits de nieuwe woonplaats buiten een straal van 15 km van Nijeveen ligt.
  Uitzonderingen zijn mogelijk, indien beide verenigingen akkoord zijn.
  Tussentijds overschrijven is ook mogelijk indien voldaan wordt aan de juiste dispensatievoorwaarden.
  Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in A-cat en B-cat.

  Overschrijving van de oude naar de nieuwe vereniging:

  Er dient een aanmelding te geschieden bij de nieuwe vereniging en een afmelding bij de oude vereniging.
  De overschrijving zal, indien zonder blokkades, door de KNVB worden goedgekeurd.

  Heb je nog vragen, stuur gerust een e-mail naar de ledenadministratie:

  Sandra Goos - ten Wolde
  Arsenaal 38
  8333DC STEENWIJK
  tel: 0521-851003
  ledenadministratie@svn69.nl

 • Contact

  Voor antwoord op alle vragen over lidmaatschap, contributie etc. neem contact op met:

  Voor zaken m.b.t. Ledenadministratie:
  - Aanmeldingen
  - Afmeldingen
  - Overschrijvingen 

  Sandra Goos - ten Wolde
  Arsenaal 38
  8333DC STEENWIJK
  tel: 0521-851003
  ledenadministratie@svn69.nl

  Voor zaken m.b.t. de Penningmeester:
  - Contributie
  - Wijziging IBAN gegevens

  Harry Kicken
  tel: 0522-491725
  penningmeester@svn69.nl