• Het eerste kwartier: de tegenstanders op voorsprong 1-0 toen weer een doelpunt van de
  tegenstanders 2-0 en nog drie doelpunten 5-0 toen floot de scheidsrechter af. time out. Eric zei
  dat we beter moesten verdedigen. Toen begon het tweede kwartier Mats scoorde 5-1 toen
  scoorde Mats nog een keer 5-2 toen scoorde de tegenstander 2 keer 7-2 toen begon het 3e
  kwartier wij scoorden 3-7 toen weer de tegenstander 2 keer 9-3
  toen begon het 4e kwartier de tegenstanders scoorden 2 keer en wij scoorden 1 keer. Eindstand
  11-4

  Groetjes Jogchum