• Verheugd kunnen wij jullie mededelen dat SVN’69 overeenstemming heeft bereikt met
  hoofdtrainer David Leeuw voor het verlengen van het hoofdtrainerschap voor het seizoen
  2022 – 2023.
   
  De eerste gesprekken hiervoor hebben plaatsgevonden begin november 2021 en hebben in
  december geresulteerd in de contractverlenging. In deze gesprekken hebben we van beide
  kanten het e.e.a. geventileerd en besproken. Eén van de redenen waarom SVN’69 graag
  door wil gaan met David is dat wij (TC/JC/Hoofdbestuur) de goede omgang met en de goede
  ontwikkeling van onze jeugdige spelers zien. Wij hebben er dan ook het volste vertrouwen in
  dat de verdere ontwikkeling van de spelers bij David in goede handen is en dat de sportieve
  toekomst van SVN’69 gewaarborgd wordt.
   
  Hoofdbestuur SVN’69