• Bestuursmededeling

  Het valt het bestuur op dat er binnen de vereniging in de loop der tijd verschillende kledinglijnen
  zijn te zien. Zo is er een wildgroei aan kleding in vorm, merk en kleur ontstaan. We vinden dat
  geen goede gang van zaken.
  Alle verschillende vormen en kleuren komen de eenheid én de uitstraling van de vereniging niet
  ten goede.
  Er zijn leden die zelf iets organiseren op kleding gebied en dat ook zelf betalen.
  Op het eerste gezicht lijkt dat leuk, maar we moeten ons realiseren en we stellen ook vast dat het
  scheve gezichten met zich meebrengt. Andere leden zien dit ook, weten niet waar het vandaan
  komt, waarom zij het niet krijgen en voelen zich te kort gedaan.
  Leiders en trainers worden gevraagd hier rekening mee te willen houden.
  We hebben in de personen van Trijntje en Ginie een zeer actieve kledingcommissie.
  Ieder initiatief op gebied van kleding moet op voorhand met de kledingcommissie worden
  kortgesloten. Mochten er plannen binnen een team zijn, junioren of senioren, neem dan met hen
  contact op (kledingenmateriaal@svn69.nl) en bespreek de mogelijkheden. We streven daarbij
  zoveel mogelijk naar eenheid van tenue waarbij het uitgangspunt altijd de kleuren rood en wit zal
  zijn.


  Het bestuur.
  20 september 2017.