• Na ampele overwegingen is het bestuur tot de conclusie gekomen dat ALV en het virus niet samengaan en dat de ALV dit jaar dan ook niet door kan gaan. De Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid maakt dit mogelijk.

  Dat is echt jammer want er gaat al zo veel niet door dit jaar. Traditiegetrouw houden wij onze ledenvergadering in november en volgens de statuten hoort dat ook zo. Dat wil zeggen datvoor eind november de vergadering moet hebben plaatsgevonden. We denken niet dat daarin de 51 jaar dat de vereniging bestaat wel eens van afgeweken is. Nu kan het echter niet anders. We hebben de statuten er op nagelezen maar nergens staat wat je moet doen als er een pandemie uitbreekt. Bij het opstellen van de statuten hebben ze er toendertijd geen rekening mee gehouden. Ze zullen wel gedacht hebben, mocht er ooit een pandemieuitbreken dat zal het dan verantwoordelijke bestuur wel weten wat ze moeten doen. Kan natuurlijk ook zijn dat ze er niet bij stil hebben gestaan, we weten het niet.

  Maar goed, de keuze was dus aan het bestuur. Vergaderen in de kantine met 40/50 personen kan absoluut niet. Ander mogelijkheid is online vergaderen, maar daar is ook iedereen niet even bedreven in. Risico is dan dat veel trouwe bezoekers niet mee doen. Dan blijft alleen de mogelijkheid van uitstellen nog over. Onder de huidige omstandigheden lijkt dat een verantwoorde keuze, al zien we ook daar de beperkingen wel van.

  Ruim voor het einde van deze maand krijgen alle leden en donateurs een schrijven over de huidige stand van zaken. Het schrijven komt ook op de website te staan. Het is belangrijk dat iedereen dat leest want daarin is b.v. terug te vinden waar en wanneer je het financieel verslag kunt inzien. Maar ook welke mutaties er binnen het bestuur gaan plaatsvinden of hoe het staat met de aanbouw.

  Kortom, in het belang van de club even goed om te lezen. Uitstellen van de vergadering heeft zo opeens ook voordelen. Met het rondsturen van de actuele stand van zaken bereiken we veel meer leden dan dat er ooit op een ledenvergadering zijn geweest. Om met een bekend voetballer te spreken: “Elk nadeel hep se voordeel”

   

  Het bestuur.